Osnivačka skupština

Datum održavanja: 20.12.2021.

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS”, br.51/09, 99/2011, 44/2018- dr. zakon), na osnivačkoj skupštini Srpskog udruženja za kliničku mikrobiologiju održanoj dana 20.12.2021. godine u Beogradu, usvojen je

STATUT

Srpskog udruženja za kliničku mikrobiologiju.

Udruženje SUKM

Srpsko udruženje za kliničku mikrobiologiju (u daljem tekstu: UDRUŽENjE) je nevladino, dobrovoljno, stručno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja, podrške i unapređenja u oblasti kliničke mikrobiologije.
Ovim Statutom se utvrđuju naziv, ciljevi i delovanje, način ostvarivanja ciljeva, sedište Udruženja, uslovi članstva, prava i obaveze članova, organizacija i struktura Udruženja, zastupanje Udruženja, sticanje i raspolaganje materijalnim sredstvima, javno delovanje, način odlučivanja i udruživanja i učlanjivanje u međunarodne organizacije, donošenje statutarnih izmena i javne oznake Udruženja.

Podeli ovaj post