Udruženje SUKM

Srpsko udruženje za kliničku mikrobiologiju

Srpsko udruženje za kliničku mikrobiologiju je nevladino, dobrovoljno, stručno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja, podrške i unapređenja u oblasti kliničke mikrobiologije.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja, podrške i unapređenja u oblasti kliničke mikrobiologije.

Udruženje se osniva ostvarivanja sledećih ciljeva:

1. doprinos razvoju i unapređenju u oblasti kliničke mikrobiologije;
2. afirmacija interdisciplinarnog pristupa u oblasti kliničke mikrobiologije;
3. omogućavanje domaćih i inostranih razmena iskustava u oblasti kliničke mikrobiologije;
4. organizacija stručnih sastanaka, simpozijuma, kongresa i seminara;
5. organizacija predavanja i poseta stručnjaka iz inostranstva;
6. učešće članova Udruženja u stručnim telima pri kontroli rada medicinskih službi koje se bave kliničkom
mikrobiologijom;
7. edukacija novih stručnjaka zainteresovanih za oblast kliničke mikorbiologije;
8. stalno usavršavanje u struci i podsticanje razmene kadrova;
9. angažovanje u naučnim projektima;
10. utvrđivanje nacionalnih konsenzus programa u oblasti kliničke mikrobiologije;
11. pokretanje stručnog časopisa i drugih publikacija iz oblasti kliničke mikrobiologije i srodnih disciplina;
12. postavljanje web prezentacije Udruženja;
13. razmatarnje organizacionih problema iz oblasti kliničke mikrobiologije;
14. sve navedene ciljeve i način ostvarivanja istih Udruženje ostvaruje u saradnji sa nadležnim institucijama.

Ciljevi Udruženja se ostvaruju delatnostima Udruženja preko organa Udruženja i aktivnošću članova Udruženja.

Podeli ovaj post