Srpsko udruženje za kliničku mikrobiologiju

Srpsko udruženje za kliničku mikrobiologiju je nevladino, dobrovoljno, stručno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja, podrške i unapređenja u oblasti kliničke mikrobiologije.

Udruženje se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja, podrške i unapređenja u oblasti kliničke mikrobiologije.
Udruženje se osniva ostvarivanja sledećih ciljeva:
1. doprinos razvoju i unapređenju u oblasti kliničke mikrobiologije;
2. afirmacija interdisciplinarnog pristupa u oblasti kliničke mikrobiologije;
3. omogućavanje domaćih i inostranih razmena iskustava u oblasti kliničke mikrobiologije;
4. organizacija stručnih sastanaka, simpozijuma, kongresa i seminara;
5. organizacija predavanja i poseta stručnjaka iz inostranstva;
6. učešće članova Udruženja u stručnim telima pri kontroli rada medicinskih službi koje se bave kliničkom
mikrobiologijom;
7. edukacija novih stručnjaka zainteresovanih za oblast kliničke mikorbiologije;
8. stalno usavršavanje u struci i podsticanje razmene kadrova;
9. angažovanje u naučnim projektima;
10. utvrđivanje nacionalnih konsenzus programa u oblasti kliničke mikrobiologije;
11. pokretanje stručnog časopisa i drugih publikacija iz oblasti kliničke mikrobiologije i srodnih disciplina;
12. postavljanje web prezentacije Udruženja;
13. razmatarnje organizacionih problema iz oblasti kliničke mikrobiologije;
14. sve navedene ciljeve i način ostvarivanja istih Udruženje ostvaruje u saradnji sa nadležnim institucijama.

Ciljevi Udruženja se ostvaruju delatnostima Udruženja preko organa Udruženja i aktivnošću članova Udruženja.

Rukovodstvo

Predsednik Srpskog udruženja za kliničku mikrobiologiju

prof. dr Ivana Ćirković
prof. dr Ivana Ćirković

Upravni odbor

prof. dr Dragana Božić
prof. dr Dragana Božić
prof. dr Ivana Lazarević
prof. dr Ivana Lazarević
prof. dr Ana Banko
prof. dr Ana Banko
prof. dr Ivana Ćirković
prof. dr Ivana Ćirković

Nadzorni odbor

prof. dr Slobodanka Đukić
prof. dr Slobodanka Đukić
doc. dr Danijela Miljanović
doc. dr Danijela Miljanović
dr. sci. med. Snežana Brkić
dr. sci. med. Snežana Brkić

Naučni odbor

prof. dr Dragana Božić
prof. dr Dragana Božić
prof. dr Ivana Lazarević
prof. dr Ivana Lazarević
prof. dr Ana Banko
prof. dr Ana Banko

Sekretar

dr. sci.med Ana Janjušević
dr. sci.med Ana Janjušević