OSNOVNE INFORMACIJE O SIMPOZIJUMU

Datum održavanja: 22-23. mart 2024
Mesto održavanja: Hotel Zepter, Vrnjačka Banja

Simpozijum i Radionica su u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

Glavne teme Simpozijuma:

  • Novine u mikrobiološkoj dijagnostici (konvencionalna i molekularna dijagnostika, POCT); telemikrobiologija
  • Antimikrobna rezistencija, antimikrobna terapija, novi antimikrobni lekovi
  • COVID-19 infekcija
  • Dijagnostika i terapija gljivičnih infekcija
  • Dijagnostika i terapija infekcija krvi
  • Dijagnostika i terapija infekcija respiratornog trakta
  • Dijagnostika i terapija infekcija urinarnog trakta i polno prenosive infekcije
  • Clostridioides difficile infekcija

Predavači

Prim. dr sci. med. Iva Butić, Hrvatska
Prof. dr Nijaz Tihić, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Maja Travar, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Slobodanka Đukić
Potpukovnik dr Bojan Rakonjac
Prof. dr Vera Mijač
Prof. dr Radmilo Janković
Prim. mr sci. med. dr Snežana Jovanović
Prof. dr Goran Stevanović
Prof. dr Ana Banko
Prof. dr Jovan Matijašević
Prof. dr Deana Medić
Klin. Asist. dr sci. med. Nevena Jovičić
Prof. dr Siniša Sević
Prim. dr sci. med. Tatjana Kurucin
Prof. dr Nadica Kovačević
Prof. dr Tomislav Preveden
Prim. dr sci. med. Biljana Arsić
Prof. dr Branislava Kocić
Prof. dr Predrag Stojanović
Prof. dr Ivana Ćirković