Prvi Srpski Kongres Kliničke Mikrobiologije SKKM 2023 sa međunarodnim učešćem

Datum: 10-12. maj 2023.
Mesto održavanja: Hotel Crowne Plaza, Beograd

Kongres je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

Glavne teme Kongresa:

 • Mikrobiološka dijagnostika (novine u konvencionalnoj, molekularnoj i serološkoj dijagnostici), brza dijagnostika i „point of care“ testovi
 • Antimikrobna rezistencija, antimikrobna terapija, novi antimikrobni lekovi (antibiotici, antivirusni lekovi, antigljivični lekovi i drugo)
 • Mikrobiota i probiotici
 • Virusni hepatitisi i HIV
 • COVID-19
 • Vakcine i imunoprofilaksa
 • Dijagnostika i terapija gljivičnih infekcija
 • Parazitske infekcije
 • Dijagnostika i terapija infekcija krvi
 • Dijagnostika i terapija infekcija respiratornog trakta
 • Dijagnostika i terapija infekcija urinarnog trakta i polno prenosive infekcije
 • Dijagnostika i terapija infekcija gastrointestinalnog trakta, Clostridioides difficile infekcije
 • Slobodne teme

Predavači

Strani predavači

 • Dr Robert Skov, MD, Denmark, ESCMID President-elect & Secretary General
 • Dr Anders Rhod Larsen, PhD, Denmark, AMR (Antimicrobial resistance) expert
 • Prof. dr Bojana Beović, Slovenia, ESCMID AMS (Antimicrobial stewardship) expert
 • Prof. dr Ana Budimir, Croatia, ESCMID expert – healthcare-associated infections
 • Prof. dr Sanja Pleško, Croatia, European Confederation of Medical Mycology Excellence Center
 • Prof. dr Tomislav Meštrović, Croatia, ESCMID expert – microbiome, urinary infections, STD

Domaći predavači

 • Prof. dr Slobodanka Đukić
 • Prof. dr Tomislav Preveden
 • Prof. dr Vera Mijač
 • Prof. dr Nadica Kovačević
 • Prof. dr Jovan Matijašević
 • Prof. dr Ivana Milošević
 • Prof. dr Maja Stanojević
 • Prof. dr Aleksandar Vuksanović
 • Prof. dr Ivana Čolović Čalovski
 • Prof. dr Predrag Stojanović
 • Doc. dr Ana Jotić
 • dr Dragana Ivanović
 • dr Predrag Bugarić
 • Doc. dr Danijela Miljanović
 • Prof. dr Ivana Ćirković

Domaći predavači

 • Prof. dr Branislava Kocić
 • Prof. dr Siniša Sević
 • Prof. dr Dragana Vuković
 • Prof. dr Miloš Marković
 • Prof. dr Maja Ćupić
 • Prof. dr Ivana Lazarević
 • Prof. dr Goran Stevanović
 • Prim. dr sci. med. Biljana Arsić
 • Prof. dr Ana Banko
 • Doc. dr Deana Medić
 • Doc. dr Eleonora Dubljanin
 • Dr sci. med. Snežana Brkić
 • Prof. dr Dragana Božić
 • Prof. dr Gordana Dragović Lukić

Važni datumi

Rok za PRIJAVU APSTRAKATA je 21. april 2023. godine
Rok za PRIJAVU UČEŠĆA je 05. maj 2023.godine

Predsednik kongresa: Prof. dr Ivana Ćirković
Tehnički organizator: Aria Conference & Events

Smeštaj

Za sve informacije oko rezervacije hotela tokom trajanja Kongresa, molimo da kontaktirate:

Gđa Nada Đukić
Email: nada.djukic@ihg.com

Prilikom rezervacije smeštaja, potrebno je naglasiti da ste učesnici Kongresa kako bi dobili povlašćene uslove koje smo za potrebe Kongresa ugovorili.

Kongres je akreditovan od strane Zdravtvenog saveta Srbije pod brojem odluke 153-02-00118/2023-01 od 13.03.2023. i evidencionim brojem А-1-190/23 kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem sa 13 bodova za predavače, 11 bodova za usmenu prezentaciju, 9 bodova za poster prezentaciju i 8 bodova za pasivno učešće.