Prvi Srpski Kongres Kliničke Mikrobiologije SKKM 2023 sa međunarodnim učešćem

Datum: 10-12. maj 2023.
Mesto održavanja: Hotel Crowne Plaza, Beograd

Kongres je u procesu akreditacije kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije.

Glavne teme Kongresa:

 • Mikrobiološka dijagnostika (novine u konvencionalnoj, molekularnoj i serološkoj dijagnostici), brza dijagnostika i „point of care“ testovi
 • Antimikrobna rezistencija, antimikrobna terapija, novi antimikrobni lekovi (antibiotici, antivirusni lekovi, antigljivični lekovi i drugo)
 • Mikrobiota i probiotici
 • Virusni hepatitisi i HIV
 • COVID-19
 • Vakcine i imunoprofilaksa
 • Dijagnostika i terapija gljivičnih infekcija
 • Parazitske infekcije
 • Dijagnostika i terapija infekcija krvi
 • Dijagnostika i terapija infekcija respiratornog trakta
 • Dijagnostika i terapija infekcija urinarnog trakta i polno prenosive infekcije
 • Dijagnostika i terapija infekcija gastrointestinalnog trakta, Clostridioides difficile infekcije
 • Slobodne teme

Predavači

Strani predavači

 • Dr Robert Skov, MD, Denmark, ESCMID President-elect & Secretary General
 • Dr Anders Rhod Larsen, PhD, Denmark, AMR (Antimicrobial resistance) expert
 • Prof. dr Bojana Beović, Slovenia, ESCMID AMS (Antimicrobial stewardship) expert
 • Prof. dr Ana Budimir, Croatia, ESCMID expert – healthcare-associated infections
 • Prof. dr Sanja Pleško, Croatia, European Confederation of Medical Mycology Excellence Center
 • Prof. dr Tomislav Meštrović, Croatia, ESCMID expert – microbiome, urinary infections, STD

Domaći predavači

 • Prof. dr Slobodanka Đukić
 • Prof. dr Tomislav Preveden
 • Prof. dr Vera Mijač
 • Prof. dr Nadica Kovačević
 • Prof. dr Jovan Matijašević
 • Prof. dr Ivana Milošević
 • Prof. dr Maja Stanojević
 • Prof. dr Aleksandar Vuksanović
 • Prof. dr Ivana Čolović Čalovski
 • Prof. dr Predrag Stojanović
 • Doc. dr Ana Jotić
 • dr Dragana Ivanović
 • dr Predrag Bugarić
 • Doc. dr Danijela Miljanović
 • Prof. dr Ivana Ćirković

Domaći predavači

 • Prof. dr Branislava Kocić
 • Prof. dr Siniša Sević
 • Prof. dr Dragana Vuković
 • Prof. dr Miloš Marković
 • Prof. dr Maja Ćupić
 • Prof. dr Ivana Lazarević
 • Prof. dr Goran Stevanović
 • Prim. dr sci. med. Biljana Arsić
 • Prof. dr Ana Banko
 • Doc. dr Deana Medić
 • Doc. dr Eleonora Dubljanin
 • Dr sci. med. Snežana Brkić
 • Prof. dr Dragana Božić
 • Prof. dr Gordana Dragović Lukić

Važni datumi

Rok za PRIJAVU APSTRAKATA je 07. april 2023. godine
Rok za PRIJAVU UČEŠĆA je 05. maj 2023.godine

Predsednik kongresa: Prof. dr Ivana Ćirković
Tehnički organizator: Aria Conference & Events